Maciej Kruś


Jestem doktorem nauk prawnych oraz radcą prawnym.

Specjalizuję się w prawie administracyjnym, w tym w zagadnieniach procesu inwestycyjno-budowlanego, regulacjach działalności gospodarczej, prawie ochrony środowiska oraz regulacjach związanych z gospodarką nieruchomościami.

Pracowałem jako ekspert dla administracji publicznej oraz w renomowanych kancelariach prawnych. W swojej praktyce doradzam największym firmom w kraju, a także lokalnym przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym. Mam także doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla administracji państwowej i samorządowej (byłem też konsultantem przy pracach dot. projektów nowych przepisów prawa).

Ukończyłem studia prawnicze i doktoranckie na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu.

Uzyskałem tytuł zawodowy magistra nauk prawnych na podstawie pracy porównawczej opisującej instytucje pozwolenia na budowę w prawie polskim i niemieckim, z kolei stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie dysertacji charakteryzującej model stosowania prawa przy wydawaniu decyzji uwzględniającej wyniki oceny oddziaływania na środowisko.

Jestem także absolwentem Wydziału Prawa Humboldt-Universität zu Berlin, gdzie uzyskałem tytuł magistra prawa w zakresie prawa obcego LL.M. na podstawie pracy o współpracy sądowej w ramach Unii Europejskiej.

Praktykę radcy prawnego podjąłem po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Obecnie jestem także adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa UAM.

Pełnię dyżury jako ekspert w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz prowadzę w ramach tego Stowarzyszenia szkolenia dla pracowników urzędów samorządowych.

Jestem autorem wielu publikacji naukowych oraz popularno-naukowych, w tym współautorem wraz z profesorami Z. Leońskim oraz M. Szewczykiem książki pt. „Prawo zagospodarowania przestrzeni” stanowiącej rozwinięcie wcześniejszych edycji, wspólnie tworzymy „Poznańską Szkołę Prawa” w tej dziedzinie. Wygłaszam referaty na konferencjach i sympozjach naukowych, w tym międzynarodowych.

Prowadzę też warsztaty, szkolenia dla przedsiębiorców oraz prelekcje na konferencjach branżowych.

Zostałem wyróżniony w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe jako specjalista w obszarze Construction. Ranking ten oparty jest wyłącznie na opiniach klientów.

Ranking Chambers Europe:

Praktyka Construction, której liderem byłem pracując dla jednej z wiodących kancelarii prawniczych w kraju, wyróżniona została w prestiżowym rankingu Chambers Europe w latach 2011, 2012, 2013, 2014 oraz 2015. Ranking opiera się wyłącznie na opiniach klientów.

Dodatkowo w roku 2014 zostałem wyróżniony w rankingu jako "leading indyvidual" ze względu na wyjątkową wiedzę w zakresie procesu inwestycyjnego.