Publikacje


 • „Rozliczenie z wpływu na środowisku do końca stycznia”
  Data:

  Dziennik Gazeta Prawna - wypowiedź ekspercka

 • „Prawne ograniczenia wolności budowlanej"
  Data:

  [w:] Guzik B. (red.), Buchowska N. (red.), Wiliński P. (red.), „Prawo wobec wyzwań współczesności Tom VI”, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 2010 r. (współautorstwo z mgr M. Kruszyńską - Kośmicką)

 • „Rechtsverhältnis zwischen den Rechtspositionen einer Partei und dem öffentlichen Interesse im Verwaltungsverfahren auf dem Beispiel des Bescheides über Umweltschutzbedingungen"
  Data:

  [w:] „Kontrolle des Verwaltungshandelns”, Stuttgart 2010 r., publikacja pokonferencyjna, Polsko - Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów we Wrocławiu w 2009 r., (współautorstwo z Prof. UAM dr hab. M. Szewczykiem)

 • „Skutki zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę"
  Data:

  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 2

 • „Charakterystyka postępowania rozgraniczeniowego"
  Data:

  [w:] „Materialne prawo administracyjne cz. III", Forum Naukowe Instytutu Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Nr 6(24)2009

 • „Podstawowe instytucje i zasady prawa budowlanego”
  Data:

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, LEX/el 2009 Nr 99192, wydawnictwo elektronicznie

 • „Pojęcie strony jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony środowiska w świetle dyrektywy Rady z 27 czerwca 1985 r. 85/337/EWG"
  Data:

  [w:] Sieniawska K. (red.), „Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji”, Materiały konferencyjne, Niepołomice 14 – 17 stycznia  2009 r., wydawnictwo "Municipium", (współautorstwo z Prof. UAM dr hab. M. Szewczykiem).

 • „Podstawy prawne obciążenia inwestora kosztami budowy drogi publicznej"
  Data:

  [w:] Guzik B. (red.), Buchowska N. (red.), Wiliński P. (red.), „Prawo wobec wyzwań współczesności Tom V”, Wydział Prawa i Administracji UAM, (współautorstwo z mgr M. Kruszyńską - Kośmicką).

 • „Generalna dekoncentracja wewnętrzna wykonywania kompetencji wójta w świetle przepisów ustrojowych samorządu gminnego"
  Data:

  Prawo i Administracja, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

 • „Ocena środowiskowa planów miejscowych jako przykład wpływu prawa wspólnotowego na zakres zadań gminy"
  Data:

  Materialne prawo administracyjne cz. II, Forum Naukowe Instytutu Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Nr 5(23)2008