Publikacje


 • „Nadzór wojewody w procedurze planistycznej"
  Data:

  Urbanista, Nr 2(62)

 • „Polska procedura planistyczna"
  Data:

  Prawo Europejskie w Praktyce, Nr 5(35) 

 • „Samodzielność planistyczna gminy i województwa w świetle wymogu spójności ustaleń aktów planistycznych”
  Data:

  Materialne prawo administracyjne cz. I, Forum Naukowe Instytutu Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Nr 4(22)

 • „Zakaz zabudowy rolniczej na terenach rolnych"
  Data:

  Urbanista, Nr 2(50)