Górnictwo


Nasze doświadczenie obejmuje pomoc przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym, w tym gminom w sprawach z sektora górniczego, jak m. in. uzyskanie wymaganych zgód na rozpoczęcie działalności, czy też doradztwo prawne w bieżących sprawach związanych ze stosowaniem przepisów prawa geologicznego i górniczego.