Nieruchomości


Świadczymy pomoc prawną w zakresie gospodarowania nieruchomościami, w tym podziałów nieruchomości, ograniczenia praw do nieruchomości, wywłaszczenia, służebności, także w sprawach związanych z opłatami adiacenckimi i uzyskiwaniem odszkodowania. Doradzamy także w kwestiach gospodarowania nieruchomościami przez podmioty publiczne, w tym w kwestiach przetargowych. W tym obszarze specjalizacji świadczymy również pomoc prawną w sprawach dotyczących tzw. komunalizacji albo uwłaszczenia nieruchomości.