Odpady


Doradzamy w stosowaniu przepisów z zakresu gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminach. Nasze doświadczenie obejmuje m. in. współpracę przy kwestiach dotyczących zmian wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, budowy RIPOK, przetwarzania odpadów, produkcji paliw zastępczych bądź alternatywnych, przygotowywaniu przez organy administracji uchwał i innych aktów regulujących funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.