Odzyskiwanie mienia


Świadczymy usługi dotyczące odzyskiwania nieruchomości przejętych na podstawie przepisów nacjonalizacyjnych, np. obiektów przemysłowych, gruntów rolnych, zabudowań pałacowych albo zwrotu nieruchomości przejętych np. pod budowę drogi. Pomagamy także uzyskać odszkodowanie.