Regulacje gospodarcze


Działalność gospodarcza podlega coraz większej regulacji administracyjno-prawnej. Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców funkcjonujących w administracyjno-prawnym otoczeniu reguł wykonywania swojej działalności. Przykładowe doradztwo obejmuje sprawy dotyczące działalności sektora energetycznego, rejestracji produktów leczniczych i środków biobójczych, publicznego transportu zbiorowego i innych zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej.