Środowisko, prawo wodne


Doradzamy w sprawach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, jak np. uzyskiwanie wymaganych zezwoleń, w tym decyzji środowiskowych, w sprawach związanych z ochroną przed emisjami, np. hałasem. Doradzamy także w obszarze rekultywacji i remediacji gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych. Udzielamy także pomocy prawnej w dziedzinie ochrony przyrody, w tym dot. ochrony drzew, specjalnych obszarów, np. Natura 2000. Udzielamy porad z zakresu prawa wodnego.