Zagospodarowanie przestrzenne


Nasze usługi obejmują pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych ze zmianą zagospodarowania przestrzennego terenu. Prace mogą dotyczyć m. in. prawnej obsługi przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, interpretacji jego ustaleń, skarg do sądu administracyjnego dotyczących planu. Wspieramy w prawnych aspektach uzyskania warunków zabudowy albo innych lokalizacyjnych decyzji administracyjnych, a także kwestiach związanych z opłatami planistycznymi i odszkodowaniami planistycznymi. Doradzamy także w kwestiach tzw. specjalistycznego planowania przestrzeni, np. w odniesieniu do obszarów górniczych bądź leśnych, a także w procesie stosowania tzw. specustaw, np. dotyczącej budowy dróg publicznych.