Szkolenia


Szanowni Państwo,

Pragnę przedstawić Państwu ofertę przeprowadzenia szkoleń w zakresie:

 • zagospodarowania przestrzennego
 • prawa budowlanego
 • prawa wodnego
 • decyzji środowiskowych
 • ustawy o ochronie przyrody, w tym zasad usuwania drzew i krzewów
 • prawa i postępowania administracyjnego

Nasze szkolenia organizujemy m.in. dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz firm.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziłem ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz mojej działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Tematy prowadzonych przeze mnie szkoleń są stale dopasowywane do aktualnych zagadnień i stanu prawnego, a także modyfikowane pod konkretne zapotrzebowanie. Staram się, aby prowadzone przeze mnie szkolenia były pomocne w praktyce zawodowej ich adresatów.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Dysponujemy doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty szkoleniowej naszej kancelarii oraz zamówić szkolenie zapraszam do kontaktu: maciej.krus@kancelariakrus.pl

 • Konferencja koła administratywistów „Ad Rem” na Wydziale Prawa i Administracji UAM pod tytułem „Interdysplinarne ujęcie prawa do wody”
  Data: , Konferencja koła administratywistów „Ad Rem” na Wydziale Prawa i Administracji UAM pod tytułem „Interdysplinarne ujęcie prawa do wody”

  Tytuł prelekcji: „Interdysplinarne ujęcie prawa do wody”.

 • XI edycja Dnia Urbanisty „W stronę miasta pięknego” w ramach targów Budma
  Data: Poznań

  Panel dyskusyjny poświęcony był nadchodzącym zmianom legislacyjnym w zakresie planowania przestrzennego.

 • Spotkania konsultacyjne dla subregionów gmin dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Data: Ślesin

  Spotkania dotyczyły nowego Prawa wodnego 25.01.2018 w Ślesinie.

 • Szkolenie z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Data: Stolno

  Szkolenie obejmowało gminy z Powiatu Chełmińskiego i dotyczyło zagadnień nowego Prawa wodnego.

 • Cykl 7 szkoleń dla WOKISS
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły nowego Prawa wodnego.

 • Udział w panelu dyskusyjnym na Konferencji Naukowej w Instytucie Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”
  Data: Poznań

  Wystąpienie dotyczyło procedur partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym oraz zakresu wolności w zagospodarowaniu terenu.

 • Międzynarodowa Konferencja „Republicyzacja zadań publicznych" na WPiA UAM w Poznaniu z udziałem gości z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poczdamie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Zmiany w systemie gospodarki odpadami”.  

 • Międzynarodowa Konferencja SEAP "Administracja publiczna a Gospodarka"
  Data: Bratysława

  Tytuł prelekcji: "Proces budowlany w Polsce - proinwestycyjne korekty ustawodawcy" 

 • Cykl 7 szkoleń w zakresie prawa ochrony środowiska
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły zmian w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Szkolenie dla WOKISS
  Data: Swarzędz

  Szkolenie z ustawy o rewitalizacji dla interesariuszy procesu rewitalizacji w urzędzie Miasta w Swarzędzu.