Panele dyskusyjne


 • XI edycja Dnia Urbanisty „W stronę miasta pięknego” w ramach targów Budma
  Data: Poznań

  Panel dyskusyjny poświęcony był nadchodzącym zmianom legislacyjnym w zakresie planowania przestrzennego.

 • Udział w panelu dyskusyjnym na Konferencji Naukowej w Instytucie Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”
  Data: Poznań

  Wystąpienie dotyczyło procedur partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym oraz zakresu wolności w zagospodarowaniu terenu.

 • Udział w panelu dyskusyjnym pn. "Prawo budowlane a Ochrona Środowiska" na Wydziale Prawa i Administracji UAM organizowanym przez Europejskiej Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
  Data: PoznańTestowa konferencja 3

  Tytuł referatu: „Aspekty środowiskowe inwestycji budowlanych”.

 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
  Data: Serock k. Warszawy

  Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Druk nr 2964) oraz ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tekst przekazany do Senatu).