Prelekcje


 • Międzynarodowa Konferencja „Republicyzacja zadań publicznych" na WPiA UAM w Poznaniu z udziałem gości z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poczdamie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji. „Zmiany w systemie gospodarki odpadami”.  

 • Międzynarodowa Konferencja SEAP "Administracja publiczna a Gospodarka"
  Data: Bratysława

  Tytuł prelekcji: "Proces budowlany w Polsce - proinwestycyjne korekty ustawodawcy" Dw dniach 28 – 31 maja 2017 r. 

 • Klub przewodniczących rad gmin i powiatów dla WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące uchwał podejmowanych przez rady gmin i powiatów regulujących korzystanie ze środowiska oraz dotyczące usuwania drzew i krzewów.

 • Konferencja "Rola jednostek samorządu terytorialnego w zagospodarowaniu przestrzeni.Koła Naukowego" na Wydziale Prawa i Administracji UAM, organizowana przez "Ad Rem" i Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
  Data: Poznań

  Prelekcja dotyczyła Uchwał wpływających na gospodarowanie przestrzenią podejmowanych przez rady gmin i powiatów na podstawie Prawa ochrony środowiska.

 • Klub przewodniczących rad gmin i powiatów - w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące uchwał podejmowanych przez rady gmin i powiatów regulujących korzystanie ze środowiska oraz dotyczące usuwania drzew i krzewów.

 • Klub przewodniczącego rady gminy w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące przepisów ws. usuwania drzew i krzewów oraz roszczeń planistycznych.

 • Klub wójta, burmistrza i prezydenta miasta dla WOKISS
  Data: Trzebaw

  Dwie prelekcje dotyczące roszczeń planistycznych oraz obowiązujących od 1.01.2017 r. zmian przepisów dot. usuwania drzew i krzewów.

 • II Edycja Konferencji "Prawo geologiczne i górnicze"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji "Polska polityka surowcowa a ochrona złóż".

 • Konferencja "Współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów" w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji "Współdziałanie gmin i państwa przy tworzeniu nowych inwestycji górniczych".

 • Konferencja "Architekt krajobrazu - między projektem ogrodu a kreacją przestrzeni" organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji "Prawne aspekty pracy architekta krajobrazu".