Szkolenia


Szanowni Państwo,

Pragnę przedstawić Państwu ofertę przeprowadzenia szkoleń w zakresie:

 • zagospodarowania przestrzennego
 • prawa budowlanego
 • prawa wodnego
 • decyzji środowiskowych
 • ustawy o ochronie przyrody, w tym zasad usuwania drzew i krzewów
 • prawa i postępowania administracyjnego

Nasze szkolenia organizujemy m.in. dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz firm.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziłem ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz mojej działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Tematy prowadzonych przeze mnie szkoleń są stale dopasowywane do aktualnych zagadnień i stanu prawnego, a także modyfikowane pod konkretne zapotrzebowanie. Staram się, aby prowadzone przeze mnie szkolenia były pomocne w praktyce zawodowej ich adresatów.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Dysponujemy doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty szkoleniowej naszej kancelarii oraz zamówić szkolenie zapraszam do kontaktu: maciej.krus@kancelariakrus.pl

 • Konferencja "Rola jednostek samorządu terytorialnego w zagospodarowaniu przestrzeni.Koła Naukowego" na Wydziale Prawa i Administracji UAM, organizowana przez "Ad Rem" i Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
  Data: Poznań

  Prelekcja dotyczyła Uchwał wpływających na gospodarowanie przestrzenią podejmowanych przez rady gmin i powiatów na podstawie Prawa ochrony środowiska.

 • Klub przewodniczących rad gmin i powiatów - w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące uchwał podejmowanych przez rady gmin i powiatów regulujących korzystanie ze środowiska oraz dotyczące usuwania drzew i krzewów.

 • Klub przewodniczącego rady gminy w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące przepisów ws. usuwania drzew i krzewów oraz roszczeń planistycznych.

 • Szkolenie dla WOKISS
  Data: Konin

  Szkolenie dotyczące procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Udział w panelu dyskusyjnym pn. "Prawo budowlane a Ochrona Środowiska" na Wydziale Prawa i Administracji UAM organizowanym przez Europejskiej Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
  Data: Poznań, Testowa konferencja 3

  Tytuł referatu: „Aspekty środowiskowe inwestycji budowlanych”.

 • Szkolenie dla WOKISS
  Data: Poznań

  Szkolenie dotyczyło procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Klub wójta, burmistrza i prezydenta miasta dla WOKISS
  Data: Trzebaw

  Dwie prelekcje dotyczące roszczeń planistycznych oraz obowiązujących od 1.01.2017 r. zmian przepisów dot. usuwania drzew i krzewów.

 • II Edycja Konferencji "Prawo geologiczne i górnicze"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji "Polska polityka surowcowa a ochrona złóż".

 • Cykl 8 szkoleń dla WOKISS
  Data: Ośrodki subregionalne i gmina Gołańcz

  Szkolenia dotyczyły obowiązujących od 1.01.2017 r. zmian przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów.

 • Konferencja "Współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów" w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji "Współdziałanie gmin i państwa przy tworzeniu nowych inwestycji górniczych".