Szkolenia


Szanowni Państwo,

Pragnę przedstawić Państwu ofertę przeprowadzenia szkoleń w zakresie:

 • zagospodarowania przestrzennego
 • prawa budowlanego
 • prawa wodnego
 • decyzji środowiskowych
 • ustawy o ochronie przyrody, w tym zasad usuwania drzew i krzewów
 • prawa i postępowania administracyjnego

Nasze szkolenia organizujemy m.in. dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz firm.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziłem ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz mojej działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Tematy prowadzonych przeze mnie szkoleń są stale dopasowywane do aktualnych zagadnień i stanu prawnego, a także modyfikowane pod konkretne zapotrzebowanie. Staram się, aby prowadzone przeze mnie szkolenia były pomocne w praktyce zawodowej ich adresatów.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Dysponujemy doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty szkoleniowej naszej kancelarii oraz zamówić szkolenie zapraszam do kontaktu: maciej.krus@kancelariakrus.pl

 • Konferencja "Architekt krajobrazu - między projektem ogrodu a kreacją przestrzeni" organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji "Prawne aspekty pracy architekta krajobrazu".

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Administracja rządowa w terenie – problemy, szanse i wyzwania" - organizowana przez Studenckie Koło Administratywistów "Ad Rem" na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Pozycja ustrojowa powiatowej administracji zespolonej".

 • Konferencja "Dzień Urbanisty" na Budmie 2016 w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Wpływ nowych kompetencji samorządu województwa wynikających z tzw. ustawy krajobrazowej na władztwo planistyczne i samodzielność planistyczną gminy".

 • VI Konferencja z cyklu Łódzkie Spotkania Prawnicze "Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska"
  Data: Łódź

  Tytuł prelekcji: "Aktualne problemy dotyczące ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w studium", na , Łódź 25 listopada 2015 r.                                                                                                           

 • Seminarium „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu” organizowane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU
  Data: Wrocław

  Prelekcja dotycząca narzędzi ochrony krajobrazu w kontekście wejścia w życie tzw. „ustawy krajobrazowej” w ramach  w dniu 27.10.2015 r. we Wrocławiu.

 • Szkolenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
  Data: Województwa Wielkopolskie i Lubuskie

  Trzy cykle szkoleń dla urzędników administracji samorządowej (gminy i powiaty) dotyczący wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Szkolenia prowadzonego dla wszystkich samorządów z województwa wielkopolskiego i częściowo województwa lubuskiego (2012, 2013 r. i 2015 r.)

 • Polsko–Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów
  Data: Muenster

  Tytuł prelekcji: "Europarechtliche und nationalrechtliche Vorgaben – Grundfragen der Verwaltungskooperation aus polnischer Perspektive" (wraz prof. M. Szewczykiem).

 • Konferencja "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25 – lecia jego funkcjonowania"
  Data: Łódź

  Tytuł prelekcji: "Problematyka zakresu zadań gminy w odniesieniu do obowiązku przejęcia byłych dróg krajowych, na XVI Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej" (wraz z dr. Marcinem Princem).

 • Spotkanie dla radnych gminy Duszniki
  Data: Duszniki

  Prelekcja dotyczyła sprawy planowania przestrzennego.

 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
  Data: Serock k. Warszawy

  Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Druk nr 2964) oraz ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tekst przekazany do Senatu).