Szkolenia


Szanowni Państwo,

Pragnę przedstawić Państwu ofertę przeprowadzenia szkoleń w zakresie:

 • zagospodarowania przestrzennego
 • prawa budowlanego
 • prawa wodnego
 • decyzji środowiskowych
 • ustawy o ochronie przyrody, w tym zasad usuwania drzew i krzewów
 • prawa i postępowania administracyjnego

Nasze szkolenia organizujemy m.in. dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz firm.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziłem ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz mojej działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Tematy prowadzonych przeze mnie szkoleń są stale dopasowywane do aktualnych zagadnień i stanu prawnego, a także modyfikowane pod konkretne zapotrzebowanie. Staram się, aby prowadzone przeze mnie szkolenia były pomocne w praktyce zawodowej ich adresatów.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Dysponujemy doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty szkoleniowej naszej kancelarii oraz zamówić szkolenie zapraszam do kontaktu: maciej.krus@kancelariakrus.pl

 • Szkolenie dla PGNiG
  Data: Warszawa

  Szkolenie odbyło się w siedzibie PGNiG S.A. w Centrum Szkoleniowym przy ul. Kasprzaka w Warszawie. Temat szkolenia: "Lokalizacja i realizacja inwestycji w zakresie węglowodorów - zmiany w prawie".

 • Spotkanie wójtów i burmistrzów
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Nowe tendencje w orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego dotyczące skutków finansowych uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

 • Konferencja "Zmiany w Prawie geologicznym i górniczym" zorganizowana przez Trio Conference i kancelarię SSW
  Data: Warszawa

   Tytuły prelekcji: „Polityka przestrzenna państwa a ochrona złóż – potrzeba uchwalenia wykazu złóż strategicznych" oraz „Specustawa – lokalizacja inwestycji i pozwolenie na budowę”.

 • Konferencja „Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspektywy rozwoju” na Wydziale Prawa UMK w Toruniu
  Data: Toruń

  Tytuł prelekcji: "Obowiązek ujawniania w studium, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa udokumentowanych złóż kopalin i wpływ tego obowiązku na konkurujących o prawo do zagospodarowania przestrzeni przedsiębiorców".

 • Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego
  Data: Szczecin

  Tytuł prelekcji: „Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w kontekście fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy”.

 • Seminarium ZOIU we Wrocławiu pn. "Problemy planistyczne wiosna 2014"
  Data: Wrocław

  Tyuł prelekcji „Koszty sporządzenia projektu oraz wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

 • Konferencja "Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym" na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Czy konkurs urbanistyczny mógłby być jednym z instrumentów ustalania przeznaczenia terenu i warunków jego zabudowy?" 

 • Zebranie Obwodowej Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji „Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

 • Spotkanie wójtów i burmistrzów rejonu Leszczyńskiego
  Data: Boszkowo

  Prelekcja dotyczyła procedur związanych z planami miejscowymi.

 • Konferencja „Kierunki zmian sądownictwa administracyjnego w Polsce” zorganizowana przez Koło Naukowe Administratywistów „Ad Rem” na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Zakres kontroli sądu administracyjnego w przypadku decyzji administracyjnych podejmowanych w ramach partycypacji społecznej”.