Szkolenia


Szanowni Państwo,

Pragnę przedstawić Państwu ofertę przeprowadzenia szkoleń w zakresie:

 • zagospodarowania przestrzennego
 • prawa budowlanego
 • prawa wodnego
 • decyzji środowiskowych
 • ustawy o ochronie przyrody, w tym zasad usuwania drzew i krzewów
 • prawa i postępowania administracyjnego

Nasze szkolenia organizujemy m.in. dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz firm.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziłem ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz mojej działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Tematy prowadzonych przeze mnie szkoleń są stale dopasowywane do aktualnych zagadnień i stanu prawnego, a także modyfikowane pod konkretne zapotrzebowanie. Staram się, aby prowadzone przeze mnie szkolenia były pomocne w praktyce zawodowej ich adresatów.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Dysponujemy doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty szkoleniowej naszej kancelarii oraz zamówić szkolenie zapraszam do kontaktu: maciej.krus@kancelariakrus.pl

 • „Nie da rady. Bezpośredni udział mieszkańców w zarządzaniu miastem” - spotkanie w C.K. Zamek
  Data: Poznań

  Referat dotyczył partycypacji społecznej w procesie stanowienia i stosowania prawa. 

 • Warsztaty zorganizowane przez firmę MM Conferences „Prawne i praktyczne aspekty procesu budowlanego”
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

 • „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne” - konferencja zorganizowana przez Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Kwestia ustanowienia szczególnych przepisów w zakresie rozbudowy sieci gazowych”.

 • Prelekcja dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
  Data: Wrocław

  Prelekcja dotyczyła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 • Spotkanie radnych miasta Leszna
  Data: Boszkowo

  Prelekcja dotyczyła zagospodarowania przestrzennego.

 • Regionalna konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Województwie Pomorskim
  Data: Gdańsk

  Tytuł prelekcji „Regulacje prawne dot. budowy elektrowni wiatrowych”.

 • Konferencja "Prawo geologiczne i górnicze w praktyce"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Legislacyjna stłuczka – jak zapewnić zgodność inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego, gdy natykamy się na kolizje przepisów”.

 • Regionalna konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
  Data: Toruń

  Tytuł prelekcji „Relacja między planem zagospodarowania przestrzennego województwa, a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”. 

 • Konferencja „Dzień Urbanisty” organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Złe prawo – hamulec rozwoju. O błędzie formalizmu w Prawie zagospodarowania przestrzeni”.

 • Konferencja "Rewolucja w gospodarce odpadami"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy. Nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego”.