Szkolenia


Szanowni Państwo,

Pragnę przedstawić Państwu ofertę przeprowadzenia szkoleń w zakresie:

 • zagospodarowania przestrzennego
 • prawa budowlanego
 • prawa wodnego
 • decyzji środowiskowych
 • ustawy o ochronie przyrody, w tym zasad usuwania drzew i krzewów
 • prawa i postępowania administracyjnego

Nasze szkolenia organizujemy m.in. dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz firm.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziłem ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz mojej działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Tematy prowadzonych przeze mnie szkoleń są stale dopasowywane do aktualnych zagadnień i stanu prawnego, a także modyfikowane pod konkretne zapotrzebowanie. Staram się, aby prowadzone przeze mnie szkolenia były pomocne w praktyce zawodowej ich adresatów.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Dysponujemy doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty szkoleniowej naszej kancelarii oraz zamówić szkolenie zapraszam do kontaktu: maciej.krus@kancelariakrus.pl

 • Konferencja "Gaz łupkowy - aspekty prawne i administracyjne"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji: „Wybrane zagadnienia procesu budowlanego przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego”.

 • Szkolenie dla SPEC
  Data: Warszawa

  Szkolenie dotyczyło projektu ustawy o korytarzach przesyłowych oraz ocen oddziaływania na środowisko.

 • Konferencja „Umowy w energetyce”
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła umowy na przesył energii i projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.

 • Międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, ''Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce''
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji: „Wybrane problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych”.

 • Konferencja „III Forum Energii Wiatrowej”
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 • Konferencja „Odnawialne źródła energii''
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Konferencja ''Inwestycje w sieci przesyłowe''
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.

 • Konferencja ''Magazynowanie i przesył gazu''
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła statusu prawnego urządzeń przesyłowych oraz projektowanej nowelizacji Prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, ''Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce''
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Prawne problemy lokalizacji farm wiatrowych".

 • Konferencja „Rynek Ciepła i Kogeneracji"
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła statusu prawnego urządzeń przesyłowych.