Szkolenia


Szanowni Państwo,

Pragnę przedstawić Państwu ofertę przeprowadzenia szkoleń w zakresie:

 • zagospodarowania przestrzennego
 • prawa budowlanego
 • prawa wodnego
 • decyzji środowiskowych
 • ustawy o ochronie przyrody, w tym zasad usuwania drzew i krzewów
 • prawa i postępowania administracyjnego

Nasze szkolenia organizujemy m.in. dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz firm.

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziłem ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz mojej działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Tematy prowadzonych przeze mnie szkoleń są stale dopasowywane do aktualnych zagadnień i stanu prawnego, a także modyfikowane pod konkretne zapotrzebowanie. Staram się, aby prowadzone przeze mnie szkolenia były pomocne w praktyce zawodowej ich adresatów.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Dysponujemy doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat oferty szkoleniowej naszej kancelarii oraz zamówić szkolenie zapraszam do kontaktu: maciej.krus@kancelariakrus.pl

 • Konferencja „Kierunki zmian w prawie geologicznym i górniczym"
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła zamówień sektorowych w prawie polskim i europejskim.

 • Konferencja „Energetyka wiatrowa''
  Data: Poznań

  Prelekcja dotyczyła lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 • Konferencja „Dzień Urbanisty" organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji „Prawne aspekty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym".

 • VIII Sesja Naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Prawne ograniczenia wolności budowlanej".

 • Seria szkoleń dla PKP S.A.
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Seria szkoleń dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Polsko - Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów na Uniwersytecie Wrocławskim
  Data: Wrocław

  Referat pt:. „Relacja prawna pomiędzy pozycją prawną strony a interesem publicznym w postępowaniu administracyjnym".

 • Konferencja „Dzień Urbanisty" organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Nowelizacja prawa zagospodarowania przestrzeni".

 • VII Sesja Naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Podstawy prawne obciążenia inwestora kosztami budowy drogi publicznej"

 • Konferencja „Dzień Urbanisty" organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Rozwój prawa zagospodarowania przestrzeni oraz potrzeba zmian w procedurze uchwalania i treści planu miejscowego jako podstawowego instrumentu kształtowania polityki przestrzennej".