Artykuły naukowe


 • "Czy konkurs urbanistyczny mógłby być instrumentem dyskrecjonalnego ustalania przeznaczenia terenu i warunków jego zabudowy?"
  Data:

  M. Kruś, A. Nadolny, [w:] "Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym", K. Ziemski, M. Jędrzejczak (red.) Poznań, 2015 r., ISBN 987-83-232-2861-5

 • „Obowiązek ujawniania w studium, planie miejscowym oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa udokumentowanych złóż kopalin i wpływ tej regulacji na pozycje konkurujących o prawo do zagospodarowania przestrzeni przedsiębiorców”
  Data:

  D. Trela, M. Kruś [w:] "Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa", A. Brzezińska – Rawa, D. Sylwestrzak (red.) Toruń 2015 r., ISBN 978-83-935451-4-8

 • "Narzędzia ochrony krajobrazu w prawodawstwie polskim - obowiązujące dotychczas i nowe"
  Data:

  J. Ostrykiewicz, M. Kruś [w:] "Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu", Zeszyty Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU 02/2015, ISBN 978-83-65001-02-3

 • „Specyfika regulacji prawnej w ustawie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”
  Data:

  (współautorstwo z M. Jędrzejczak, L. Staniszewska), Warszawa 2015 r., B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń (red.) ISBN 978-83-255-6723-1

 • "Sposoby rozstrzygania o konkurencyjnych wnioskach koncesyjnych dotyczących działalności gospodarczej"
  Data:

  D. Trela, M. Kruś, [w:] "Administracja publiczna – aktualne wyzwania", L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk (red.) Katowice 2015 r., ISBN 978-83-938226-1-4

 • "Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. III SA/Łd 331/13"
  Data:

  M. Krus, D. Trela, Studia Prawa Publicznego 2015 Nr 1(9) ISBN 978-83-232-2895-0

 • "Management of spatial development of a modern city in the context of new instruments of law and urban planning. An attempt to come up with a definition of the phenomenon"
  Data:

  Maciej Kruś, Adam Nadolny, [w:] "Cities of the future", Monografia naukowa, Seria Architektura nr 451, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014, str.75-91, ISSN 0860-097X

 • "Zainstalowanie większej turbiny?"
  Data:

  Kruś M i Trela D, Cleantech, 2014, nr 7

 • „Koszty sporządzenia projektu oraz wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Data:

  [w:] "Problemy planistyczne wiosna 2014", Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów 1/14, ISBN 978-83-89838-26-1

 • „Procedura utraty statusu odpadu”
  Data:

  A. Piotrowska, M. Kruś, Przegląd Komunalny nr 4/2014