Artykuły naukowe


 • „Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w kontekście fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy”
  Data:

  "Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawo administracyjne", tom I, Szczecin – Berlin 2014 r., J. Sługocki (red.) (współautorstwo z M. i E. Szewczyk), ISBN 978-83-64512-07-0

 • „Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej”
  Data:

  Sprawozdanie z XXIII Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Szczecin – Berlin 21-24 września 2014 r. (opr. M. Kruś. M. Princ). Studia Prawa Publicznego 2014 r., nr 3

 • „Warsztaty charrette jako formuła rozstrzygania o warunkach zabudowy”
  Data:

  Studia Prawa Publicznego zeszyt nr 2, Poznań 2013, ISBN 978-83-232-2599-7

 • „Zagospodarowanie przestrzenne w nowym Prawie geologicznym i górniczym”
  Data:

  [w:] "Administracyjnoprawne ograniczenia wolności konstytucyjnych” Z. Janku (red.), Poznań 2012 r.

 • „Prawne ograniczenia wolności budowlanej"
  Data:

  [w:] Guzik B. (red.), Buchowska N. (red.), Wiliński P. (red.), „Prawo wobec wyzwań współczesności Tom VI”, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 2010 r. (współautorstwo z mgr M. Kruszyńską - Kośmicką)

 • „Rechtsverhältnis zwischen den Rechtspositionen einer Partei und dem öffentlichen Interesse im Verwaltungsverfahren auf dem Beispiel des Bescheides über Umweltschutzbedingungen"
  Data:

  [w:] „Kontrolle des Verwaltungshandelns”, Stuttgart 2010 r., publikacja pokonferencyjna, Polsko - Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów we Wrocławiu w 2009 r., (współautorstwo z Prof. UAM dr hab. M. Szewczykiem)

 • „Skutki zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę"
  Data:

  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 2

 • „Charakterystyka postępowania rozgraniczeniowego"
  Data:

  [w:] „Materialne prawo administracyjne cz. III", Forum Naukowe Instytutu Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Nr 6(24)2009

 • „Pojęcie strony jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony środowiska w świetle dyrektywy Rady z 27 czerwca 1985 r. 85/337/EWG"
  Data:

  [w:] Sieniawska K. (red.), „Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji”, Materiały konferencyjne, Niepołomice 14 – 17 stycznia  2009 r., wydawnictwo "Municipium", (współautorstwo z Prof. UAM dr hab. M. Szewczykiem).

 • „Podstawy prawne obciążenia inwestora kosztami budowy drogi publicznej"
  Data:

  [w:] Guzik B. (red.), Buchowska N. (red.), Wiliński P. (red.), „Prawo wobec wyzwań współczesności Tom V”, Wydział Prawa i Administracji UAM, (współautorstwo z mgr M. Kruszyńską - Kośmicką).