Monografie


  • „Prawo zagospodarowania przestrzeni”
    Data:

    Z. Leoński, M. Szewczk, M. Kruś

  • „Podstawowe instytucje i zasady prawa budowlanego”
    Data:

    Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, LEX/el 2009 Nr 99192, wydawnictwo elektronicznie