Publikacje


Monografie: "Akt transnarodowy w systemie europejskich przepisów administracyjnych", Maciej Kruś, 2021

Monografie: "Prawo zagospodarowania przestrzeni", Kruś Maciej, Szewczyk Marek, Leoński Zbigniew, Oficyna Wydawnictwo, Wolters Kluwer, 2019

Monografie: "Prawo zagospodarowania przestrzeni", Kruś Maciej, Leoński Zbigniew, Szewczyk Marek, Wolters Kluwer, 2012

 • "Das Angemessenheitsprinzips und der Grundsatz der finanziellen Autonomie der Gemeinde im Kontext der Retentionsgebühr und der Änderung der Klassifizierung von Grund und Boden"
  Data:

  [w] "Polnisch-deutsche Rechtsgespräche Dokumentation einer Diskussions" - und Vortragsveranstaltung der Kieler Christian-Albrechts-Universität sowie der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań vom 7. bis 9. November 2018 / Becker Florian [i in.] (red.), Schriften zur Modernisierung von Staat und Verwaltung, nr 26, 2020, Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, ISBN 9783945992166, s. 35-44

 • "Restricting the rights of construction process participants on the basis of pandemic legislation in Poland"
  Data:

  [w:] "Crisis as a challange for human rights", Iwona Florek, Andrea Koroncziová, Jose Luis Zamora Manzano (red.), Bratysława 2020 r. ISBN 978-80-7160-551-5.

 • "Der Charrette-Workshop: Ein Beispiel der gesellschaftlichen Partizipation an der Ausarbei-tung der Grundsätze für die Flächenbewirtschaftung"
  Data:

  [w:] "Verwaltungsmodernisierung: Digitalisierung und Partizipation", H. Bauer, M. Szewczyk, B. Popowska, W. Abromeit (red.), Poczdam 2020 r. ISBN 978-3-86956-486-9.

 • "Wykonywanie władzy publicznej a publiczne prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego"
  Data:

  [w:] "Podmiotowość samorządu terytorialnego – ustrojowe pytania i dylematy", M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Warszawa 2020 r., ISBN: 978-83-8187-989-7.

 • "Współdecydowanie organów państw członkowskich na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów"
  Data:

  [w:] "Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej", B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Warszawa 2020 r. ISNB 978-83-8187-306-2.

 • "Współpraca europejska przy stanowieniu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza"
  Data:

  [w:] "Myśl Mariana Zimmermanna, a współczesne prawo administracyjne", L. Staniszewska, M. Szewczyk, J. Zimmermann (red.) Warszawa 2020, ISBN978-83-8187-268-3.

 • "Akty planistyczne gminy a uchwała lokalizacyjna"
  Data:

  [w:] "Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów", J. H. Szlachetko (red.), Gdańsk 2019 r., ISBN 978-83-62198-27-6, ISBN 978-83-62198-28-3.

 • "Wody Polskie – nowy podmiot w prawie wodnym"
  Data:

  [w:] "Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej, Współczesny wymiar w teorii i praktyce", B. Jaworska – Dębska, E. Olejniczak – Szałowska, R. Budzisz (red.), Warszawa – Łódź 2019 r. ISBN 978-83-8142-301-4    

 • "Umowa urbanistyczna jako przykład umowy administracyjnej na tle polskiego i europejskiego porządku prawnego"
  Data:

  [w] "Studia Prawa Publicznego" nr 3 (27) 2019 r., ISSN: 2300-3936, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 • "Wpływ zasady państwa unitarnego na planowanie przestrzenne w województwie"
  Data:

  [w] "Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny", ISSN 1897-4392, ISBN 978 -83-8160-823-7, Warszawa 2019 r., s. 248.