Publikacje


Monografie: "Akt transnarodowy w systemie europejskich przepisów administracyjnych", Maciej Kruś, 2021

Monografie: "Prawo zagospodarowania przestrzeni", Kruś Maciej, Szewczyk Marek, Leoński Zbigniew, Oficyna Wydawnictwo, Wolters Kluwer, 2019

Monografie: "Prawo zagospodarowania przestrzeni", Kruś Maciej, Leoński Zbigniew, Szewczyk Marek, Wolters Kluwer, 2012

 • „Generalna dekoncentracja wewnętrzna wykonywania kompetencji wójta w świetle przepisów ustrojowych samorządu gminnego"
  Data:

  Prawo i Administracja, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

 • „Ocena środowiskowa planów miejscowych jako przykład wpływu prawa wspólnotowego na zakres zadań gminy"
  Data:

  Materialne prawo administracyjne cz. II, Forum Naukowe Instytutu Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Nr 5(23)2008

 • „Nadzór wojewody w procedurze planistycznej"
  Data:

  Urbanista, Nr 2(62)

 • „Polska procedura planistyczna"
  Data:

  Prawo Europejskie w Praktyce, Nr 5(35) 

 • „Samodzielność planistyczna gminy i województwa w świetle wymogu spójności ustaleń aktów planistycznych”
  Data:

  Materialne prawo administracyjne cz. I, Forum Naukowe Instytutu Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Nr 4(22)

 • „Zakaz zabudowy rolniczej na terenach rolnych"
  Data:

  Urbanista, Nr 2(50)