Nieruchomości


Zapewniamy kompleksową pomoc prawną we wszystkich rodzajach projektów związanych z nieruchomościami, na każdym ich etapie. Łączymy znajomość praktyki rynkowej z szeroką wiedzą, co pozwala nam na zapewnienie usług dopasowanych do potrzeb naszych klientów, które zarazem gwarantują bezpieczeństwo prawne i efektywność biznesową.

Wspieramy klientów w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym w sprawach podziałów nieruchomości, ograniczania praw do nieruchomości, wywłaszczenia, służebności. Doradzamy w postępowaniach dotyczących opłat adiacenckich oraz uzyskiwania odszkodowań. Zapewniamy pomoc prawną także w kwestiach gospodarowania nieruchomościami przez podmioty publiczne, w tym w sprawach dotyczących tzw. komunalizacji albo uwłaszczenia nieruchomości.

Świadczymy również usługi dotyczące odzyskiwania nieruchomości przejętych na podstawie przepisów nacjonalizacyjnych (np. obiektów przemysłowych, gruntów rolnych, zabudowań pałacowych) i pomagamy uzyskać należne odszkodowania.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują w szczególności:

  • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami we wszelkich sprawach dotyczących określania statusu nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami oraz ochrony prawnej w związku z obciążeniami nakładanymi ze względu na posiadanie nieruchomości (np. usuwanie odpadów, opłaty adiacenckie czy opłaty planistyczne);
  • kompleksowe badanie możliwości inwestycyjnych związanych z nieruchomościami w konkretnych lokalizacjach;
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów dotyczących nieruchomości, m.in umów najmu, dzierżawy, użytkowania;
  • obsługę prawną transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym przeprowadzanie audytów nieruchomości i przygotowanie dokumentacji transakcyjnej; 
  • pomoc prawną dotyczącą uzyskania odszkodowań z ograniczeniem prawa do nieruchomości (np. wywłaszczenie) oraz dochodzeniem roszczeń z tym związanych (np. roszczenia planistyczne).