Ogólne doradztwo administracyjno-prawne


Prowadzenie działalności gospodarczej podlega wielu regulacjom o charakterze administracyjno-prawnym. Kancelaria posiada wysoki poziom kompetencji w zakresie procedur administracyjnych, oraz prawa administracyjnego. Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują między innymi:

  • doradztwo dotyczące uzyskania zgód administracyjno-prawnych np. rejestracja środków biobójczych;
  • reprezentowanie klientów przed organami prowadzącymi postępowania nadzorcze, inspekcje i kontrole;
  • pomoc prawną dotyczącą określenia wymagań publiczno-prawnych dla danej branży np. dotyczących wprowadzenia produktu na rynek;
  • zakładanie i rejestrację stowarzyszeń, fundacji (w tym stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego);
  • pomoc prawną w sprawach kar administracyjnych oraz egzekucji administracyjnej;
  • kwestie dotyczące uzyskania informacji publicznej.