Prelekcje


 • Sympozjum Dni Kilonii na UAM "na temat prawa publicznego "Aktualne problemy prawa administracyjnego w Polsce i Niemczech"
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Zasada adekwatności w praktyce na przykładzie opłaty retencyjnej".

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: "II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego Milczenie Administracji"
  Data: Rzeszów

  Tytuł prelekcji: „Milczące załatwienie sprawy w prawie europejskim”.

 • Konferencja "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych” w Lubelskim Towarzystwie Naukowym
  Data: Lublin

  Tytuł prelekcji: "Zawarcie umowy urbanistycznej jako warunek uzyskania uprawnienia do realizacji inwestycji budowlanej".

 • Konferencja koła administratywistów „Ad Rem” na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Interdysplinarne ujęcie prawa do wody”.

 • Klub przewodniczących rad gmin i miast
  Data: Karpacz

  Prelekcje dotyczyły nowego Prawa wodnego. 

 • Klub wójta, burmistrza i prezydenta miasta w Karpaczu
  Data: Karpacz

  Dwie prelekcje na temat nowego Prawa wodnego.

 • Międzynarodowa Konferencja „Republicyzacja zadań publicznych" na WPiA UAM w Poznaniu z udziałem gości z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poczdamie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Zmiany w systemie gospodarki odpadami”.  

 • Międzynarodowa Konferencja SEAP "Administracja publiczna a Gospodarka"
  Data: Bratysława

  Tytuł prelekcji: "Proces budowlany w Polsce - proinwestycyjne korekty ustawodawcy" 

 • Konferencja "Rola jednostek samorządu terytorialnego w zagospodarowaniu przestrzeni" na Wydziale Prawa i Administracji UAM, organizowana przez "Ad Rem" i Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
  Data: Poznań

  Prelekcja dotyczyła Uchwał wpływających na gospodarowanie przestrzenią podejmowanych przez rady gmin i powiatów na podstawie Prawa ochrony środowiska.

 • Klub przewodniczących rad gmin i powiatów dla WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące uchwał podejmowanych przez rady gmin i powiatów regulujących korzystanie ze środowiska oraz dotyczące usuwania drzew i krzewów.