Prelekcje


 • Konferencja "Dzień Urbanisty" na Budmie 2016 w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Wpływ nowych kompetencji samorządu województwa wynikających z tzw. ustawy krajobrazowej na władztwo planistyczne i samodzielność planistyczną gminy".

 • VI Konferencja z cyklu Łódzkie Spotkania Prawnicze "Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska"
  Data: Łódź

  Tytuł prelekcji: "Aktualne problemy dotyczące ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w studium", na , Łódź 25 listopada 2015 r.                                                                                                           

 • Seminarium „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu” organizowane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU
  Data: Wrocław

  Prelekcja dotycząca narzędzi ochrony krajobrazu w kontekście wejścia w życie tzw. „ustawy krajobrazowej” w ramach  w dniu 27.10.2015 r. we Wrocławiu.

 • Polsko–Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów
  Data: Muenster

  Tytuł prelekcji: "Europarechtliche und nationalrechtliche Vorgaben – Grundfragen der Verwaltungskooperation aus polnischer Perspektive" (wraz prof. M. Szewczykiem).

 • Konferencja "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25 – lecia jego funkcjonowania"
  Data: Łódź

  Tytuł prelekcji: "Problematyka zakresu zadań gminy w odniesieniu do obowiązku przejęcia byłych dróg krajowych, na XVI Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej" (wraz z dr. Marcinem Princem).

 • Spotkanie dla radnych gminy Duszniki
  Data: Duszniki

  Prelekcja dotyczyła sprawy planowania przestrzennego.

 • Spotkanie wójtów i burmistrzów
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Nowe tendencje w orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego dotyczące skutków finansowych uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

 • Konferencja "Zmiany w Prawie geologicznym i górniczym" zorganizowana przez Trio Conference i kancelarię SSW
  Data: Warszawa

   Tytuły prelekcji: „Polityka przestrzenna państwa a ochrona złóż – potrzeba uchwalenia wykazu złóż strategicznych" oraz „Specustawa – lokalizacja inwestycji i pozwolenie na budowę”.

 • Konferencja „Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspektywy rozwoju” na Wydziale Prawa UMK w Toruniu
  Data: Toruń

  Tytuł prelekcji: "Obowiązek ujawniania w studium, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa udokumentowanych złóż kopalin i wpływ tego obowiązku na konkurujących o prawo do zagospodarowania przestrzeni przedsiębiorców".

 • Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego
  Data: Szczecin

  Tytuł prelekcji: „Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w kontekście fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy”.