Prelekcje


 • Regionalna konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Województwie Pomorskim
  Data: Gdańsk

  Tytuł prelekcji „Regulacje prawne dot. budowy elektrowni wiatrowych”.

 • Konferencja "Prawo geologiczne i górnicze w praktyce"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Legislacyjna stłuczka – jak zapewnić zgodność inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego, gdy natykamy się na kolizje przepisów”.

 • Regionalna konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
  Data: Toruń

  Tytuł prelekcji „Relacja między planem zagospodarowania przestrzennego województwa, a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”. 

 • Konferencja „Dzień Urbanisty” organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Złe prawo – hamulec rozwoju. O błędzie formalizmu w Prawie zagospodarowania przestrzeni”.

 • Konferencja "Rewolucja w gospodarce odpadami"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy. Nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego”.

 • Konferencja "Gaz łupkowy - aspekty prawne i administracyjne"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji: „Wybrane zagadnienia procesu budowlanego przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego”.

 • Konferencja „Umowy w energetyce”
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła umowy na przesył energii i projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.

 • Międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, ''Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce''
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji: „Wybrane problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych”.

 • Konferencja „III Forum Energii Wiatrowej”
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 • Konferencja „Odnawialne źródła energii''
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.