Prelekcje


 • Konferencja ''Inwestycje w sieci przesyłowe''
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.

 • Konferencja ''Magazynowanie i przesył gazu''
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła statusu prawnego urządzeń przesyłowych oraz projektowanej nowelizacji Prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, ''Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce''
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Prawne problemy lokalizacji farm wiatrowych".

 • Konferencja „Rynek Ciepła i Kogeneracji"
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła statusu prawnego urządzeń przesyłowych.

 • Konferencja „Kierunki zmian w prawie geologicznym i górniczym"
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła zamówień sektorowych w prawie polskim i europejskim.

 • Konferencja „Energetyka wiatrowa''
  Data: Poznań

  Prelekcja dotyczyła lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 • Konferencja „Dzień Urbanisty" organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji „Prawne aspekty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym".

 • VIII Sesja Naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Prawne ograniczenia wolności budowlanej".

 • Polsko - Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów na Uniwersytecie Wrocławskim
  Data: Wrocław

  Referat pt:. „Relacja prawna pomiędzy pozycją prawną strony a interesem publicznym w postępowaniu administracyjnym".

 • Konferencja „Dzień Urbanisty" organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Nowelizacja prawa zagospodarowania przestrzeni".