Szkolenia


 • Spotkania konsultacyjne dla subregionów gmin dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Data: Ślesin

  Spotkania dotyczyły nowego Prawa wodnego 25.01.2018 w Ślesinie.

 • Szkolenie z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Data: Stolno

  Szkolenie obejmowało gminy z Powiatu Chełmińskiego i dotyczyło zagadnień nowego Prawa wodnego.

 • Cykl 7 szkoleń dla WOKISS
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły nowego Prawa wodnego.

 • Cykl 7 szkoleń w zakresie prawa ochrony środowiska
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły zmian w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Szkolenie dla WOKISS
  Data: Swarzędz

  Szkolenie z ustawy o rewitalizacji dla interesariuszy procesu rewitalizacji w urzędzie Miasta w Swarzędzu.

 • Szkolenie dla WOKISS
  Data: Konin

  Szkolenie dotyczące procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Szkolenie dla WOKISS
  Data: Poznań

  Szkolenie dotyczyło procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Cykl 8 szkoleń dla WOKISS
  Data: Ośrodki subregionalne i gmina Gołańcz

  Szkolenia dotyczyły obowiązujących od 1.01.2017 r. zmian przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów.

 • Szkolenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
  Data: Województwa Wielkopolskie i Lubuskie

  Trzy cykle szkoleń dla urzędników administracji samorządowej (gminy i powiaty) dotyczący wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Szkolenia prowadzonego dla wszystkich samorządów z województwa wielkopolskiego i częściowo województwa lubuskiego (2012, 2013 r. i 2015 r.)

 • Szkolenie dla PGNiG
  Data: Warszawa

  Szkolenie odbyło się w siedzibie PGNiG S.A. w Centrum Szkoleniowym przy ul. Kasprzaka w Warszawie. Temat szkolenia: "Lokalizacja i realizacja inwestycji w zakresie węglowodorów - zmiany w prawie".

  Strony: 1 2