Szkolenia


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub prowadzenia warsztatów z dziedzin prawa pozostających w obszarze specjalizacji Kancelarii. 

Dr Maciej Kruś przeprowadził dotychczas ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia mogą być zorganizowane dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów. Przedmiot szkoleń lub warsztatów jest kształtowany pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Kancelaria dysponuje doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą. 

Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem: biuro@kancelariakrus.pl

 

 • Konferencja Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dla gmin z Województwa Wielkopolskiego "Znaczenie audytu krajobrazowego dla gmin"
  Data: Poznań

  Prelekcja dotyczyła sporządzenia audytu krajobrazowego.

 • Konferencja Instytutu Metropolitalnego „Modelowanie samorządu metropolitalnego", część I "Zakres działania i zadania publiczne”
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Zadania dla metropolii w kontekście polityk UE". Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konferencja zorganizowana przy pomocy platformy Zoom.

 • Międzynarodowa konferencja „Metropolie w ujęciu porównawczym”
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Umowa jako sposób określania przez miasto reguł rozwoju metropolii”. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konferencja zorganizowana przy pomocy platformy ClickMeeting.

 • II Ogólnopolska Konferencja Prawa Nieruchomości ELSA „Prawne aspekty rewolucji ekologicznej w sektorze nieruchomości”
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Ochrona klimatu a materiały budowlane – aspekty prawne". Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konferencja zorganizowana przy pomocy platformy ClickMeeting.

 • Międzynarodowa konferencja na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poczdamie „Verwaltungsmoderniesierung: Digitaliesierung und Partizipation”
  Data: Poczdam

  Tytuł prelekcji: „Charette Workshops”.

 • Ogólnopolskie XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ „Podmiotowość samorządu terytorialnego. Ustrojowe gwarancje i granice”
  Data: Kraków

  Tytuł prelekcji: „Wykonywanie władzy publicznej a publiczne prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego”.

 • Klub wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ramach WOKISS
  Data: Toruń

  Referat na temat Prawa wodnego, specustawy mieszkaniowej oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Zasady i ich prawne odzwierciedlenie”
  Data: Łódź

  Tytuł prelekcji: „Zasady będące podstawą konstrukcji systemu wydawania europejskich aktów administracyjnych”. Konferencja organizowana przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. 

 • Seminarium Katedr prawa administracyjnego UAM i UJ „Myśl Profesora dr. Mariana Zimmermanna, a współczesne prawo administracyjne”
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Współpraca europejska przy stanowieniu aktów planowania w gospodarowaniu wodami".

 • Seminarium Katedr prawa administracyjnego UAM i UJ „Myśl Profesora dr. Mariana Zimmermanna, a współczesne prawo administracyjne”
  Data: Poznań

  Udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji.