Szkolenia


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub prowadzenia warsztatów z dziedzin prawa pozostających w obszarze specjalizacji Kancelarii. 

Dr Maciej Kruś przeprowadził dotychczas ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia mogą być zorganizowane dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów. Przedmiot szkoleń lub warsztatów jest kształtowany pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Kancelaria dysponuje doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą. 

Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem: biuro@kancelariakrus.pl

 

 • Seminarium eksperckie „Specustawa mieszkaniowa, a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawne i urbanistyczne”
  Data: Gdańsk

  Tytuł prelekcji: „Zakres badania niesprzeczności uchwały z ustaleniami studium”. Konfernecja odbyła się w Instytucie Metropolitalnym w Gdańsku.

 • Konferencja "Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawne i urbanistyczne”
  Data: Gdańsk

  Udział w debacie otwierającej konferencje, która odbyła się w Instytucie Metropolitalnym w Gdańsku.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu – próba rozwiązania problemu"
  Data: Poznań

  Konferencja organizowana w ramach projektu naukowego „Identyfikacja przyczyn niskiego pokrycia terenów miast na prawach powiatu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego” który finansowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Diamentowy Grant”. 

 • Sympozjum Dni Kilonii na UAM "na temat prawa publicznego "Aktualne problemy prawa administracyjnego w Polsce i Niemczech"
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Zasada adekwatności w praktyce na przykładzie opłaty retencyjnej".

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: "II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego Milczenie Administracji"
  Data: Rzeszów

  Tytuł prelekcji: „Milczące załatwienie sprawy w prawie europejskim”.

 • Konferencja "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych” w Lubelskim Towarzystwie Naukowym
  Data: Lublin

  Tytuł prelekcji: "Zawarcie umowy urbanistycznej jako warunek uzyskania uprawnienia do realizacji inwestycji budowlanej".

 • Konferencja koła administratywistów „Ad Rem” na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Interdysplinarne ujęcie prawa do wody”.

 • XI edycja Dnia Urbanisty „W stronę miasta pięknego” w ramach targów Budma
  Data: Poznań

  Panel dyskusyjny poświęcony był nadchodzącym zmianom legislacyjnym w zakresie planowania przestrzennego.

 • Spotkania konsultacyjne dla subregionów gmin dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Data: Ślesin

  Spotkania dotyczyły nowego Prawa wodnego 25.01.2018 w Ślesinie.

 • Szkolenie z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Data: Stolno

  Szkolenie obejmowało gminy z Powiatu Chełmińskiego i dotyczyło zagadnień nowego Prawa wodnego.