Szkolenia


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub prowadzenia warsztatów z dziedzin prawa pozostających w obszarze specjalizacji Kancelarii. 

Dr Maciej Kruś przeprowadził dotychczas ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia mogą być zorganizowane dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów. Przedmiot szkoleń lub warsztatów jest kształtowany pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Kancelaria dysponuje doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą. 

Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem: biuro@kancelariakrus.pl

 

 • Cykl 7 szkoleń dla WOKISS
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły nowego Prawa wodnego.

 • Udział w panelu dyskusyjnym na Konferencji Naukowej w Instytucie Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”
  Data: Poznań

  Wystąpienie dotyczyło procedur partycypacyjnych w planowaniu przestrzennym oraz zakresu wolności w zagospodarowaniu terenu.

 • Klub przewodniczących rad gmin i miast
  Data: Karpacz

  Prelekcje dotyczyły nowego Prawa wodnego. 

 • Klub wójta, burmistrza i prezydenta miasta w Karpaczu
  Data: Karpacz

  Dwie prelekcje na temat nowego Prawa wodnego.

 • Międzynarodowa Konferencja „Republicyzacja zadań publicznych" na WPiA UAM w Poznaniu z udziałem gości z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poczdamie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Zmiany w systemie gospodarki odpadami”.  

 • Międzynarodowa Konferencja SEAP "Administracja publiczna a Gospodarka"
  Data: Bratysława

  Tytuł prelekcji: "Proces budowlany w Polsce - proinwestycyjne korekty ustawodawcy" 

 • Cykl 7 szkoleń w zakresie prawa ochrony środowiska
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły zmian w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Szkolenie dla WOKISS
  Data: Swarzędz

  Szkolenie z ustawy o rewitalizacji dla interesariuszy procesu rewitalizacji w urzędzie Miasta w Swarzędzu.

 • Klub przewodniczących rad gmin i powiatów dla WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące uchwał podejmowanych przez rady gmin i powiatów regulujących korzystanie ze środowiska oraz dotyczące usuwania drzew i krzewów.

 • Konferencja "Rola jednostek samorządu terytorialnego w zagospodarowaniu przestrzeni" na Wydziale Prawa i Administracji UAM, organizowana przez "Ad Rem" i Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
  Data: Poznań

  Prelekcja dotyczyła Uchwał wpływających na gospodarowanie przestrzenią podejmowanych przez rady gmin i powiatów na podstawie Prawa ochrony środowiska.