Szkolenia


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub prowadzenia warsztatów z dziedzin prawa pozostających w obszarze specjalizacji Kancelarii. 

Dr Maciej Kruś przeprowadził dotychczas ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia mogą być zorganizowane dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów. Przedmiot szkoleń lub warsztatów jest kształtowany pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Kancelaria dysponuje doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą. 

Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem: biuro@kancelariakrus.pl

 

 • Klub przewodniczącego rady gminy
  Data: Poznań

  Prelekcje dotycył przepisów ws. usuwania drzew i krzewów oraz roszczeń planistycznych. 

 • Klub przewodniczących rad gmin i powiatów - w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące uchwał podejmowanych przez rady gmin i powiatów regulujących korzystanie ze środowiska oraz dotyczące usuwania drzew i krzewów.

 • Klub przewodniczącego rady gminy w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące przepisów ws. usuwania drzew i krzewów oraz roszczeń planistycznych.

 • Szkolenie dla WOKISS
  Data: Konin

  Szkolenie dotyczące procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Udział w panelu dyskusyjnym pn. "Prawo budowlane a Ochrona Środowiska" na Wydziale Prawa i Administracji UAM organizowanym przez Europejskiej Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
  Data: Poznań

  Tytuł referatu: „Aspekty środowiskowe inwestycji budowlanych”.

 • Szkolenie dla WOKISS
  Data: Poznań

  Szkolenie dotyczyło procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Konferencja dla prezesów regionalnych portów lotniczych
  Data: Łódź

  Prelekcje dotyczyły planowanych zmiana w Kodeksie postępowania administracyjnego (VIII kadencja druk 1183) oraz obowiązujących od 1.01.2017 r. zmian przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów. 

 • Klub wójta, burmistrza i prezydenta miasta dla WOKISS
  Data: Trzebaw

  Dwie prelekcje dotyczące roszczeń planistycznych oraz obowiązujących od 1.01.2017 r. zmian przepisów dot. usuwania drzew i krzewów.

 • Klub wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Prelekcje dotyczyły nowych przepisów w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz roszczeń planistycznych.

 • II Edycja Konferencji "Prawo geologiczne i górnicze"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji "Polska polityka surowcowa a ochrona złóż".