Szkolenia


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub prowadzenia warsztatów z dziedzin prawa pozostających w obszarze specjalizacji Kancelarii. 

Dr Maciej Kruś przeprowadził dotychczas ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia mogą być zorganizowane dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów. Przedmiot szkoleń lub warsztatów jest kształtowany pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Kancelaria dysponuje doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą. 

Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem: biuro@kancelariakrus.pl

 

 • Cykl 8 szkoleń dla WOKISS
  Data: Ośrodki subregionalne i gmina Gołańcz

  Szkolenia dotyczyły obowiązujących od 1.01.2017 r. zmian przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów.

 • Konferencja "Współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów" w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji "Współdziałanie gmin i państwa przy tworzeniu nowych inwestycji górniczych".

 • Konferencja "Architekt krajobrazu - między projektem ogrodu a kreacją przestrzeni" organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji "Prawne aspekty pracy architekta krajobrazu".

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Administracja rządowa w terenie – problemy, szanse i wyzwania" - organizowana przez Studenckie Koło Administratywistów "Ad Rem" na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Pozycja ustrojowa powiatowej administracji zespolonej".

 • Konferencja "Dzień Urbanisty" na Budmie 2016 w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Wpływ nowych kompetencji samorządu województwa wynikających z tzw. ustawy krajobrazowej na władztwo planistyczne i samodzielność planistyczną gminy".

 • VI Konferencja z cyklu Łódzkie Spotkania Prawnicze "Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska"
  Data: Łódź

  Tytuł prelekcji: "Aktualne problemy dotyczące ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w studium", na , Łódź 25 listopada 2015 r.                                                                                                           

 • Seminarium „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu” organizowane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU
  Data: Wrocław

  Prelekcja dotycząca narzędzi ochrony krajobrazu w kontekście wejścia w życie tzw. „ustawy krajobrazowej” w ramach  w dniu 27.10.2015 r. we Wrocławiu.

 • Szkolenia dla Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
  Data: Województwa Wielkopolskie i Lubuskie

  Trzy cykle szkoleń dla urzędników administracji samorządowej (gminy i powiaty) dotyczący wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Szkolenia prowadzonego dla wszystkich samorządów z województwa wielkopolskiego i częściowo województwa lubuskiego (2012, 2013 r. i 2015 r.)

 • Polsko–Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów
  Data: Muenster

  Tytuł prelekcji: "Europarechtliche und nationalrechtliche Vorgaben – Grundfragen der Verwaltungskooperation aus polnischer Perspektive" (wraz prof. M. Szewczykiem).

 • Konferencja "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25 – lecia jego funkcjonowania"
  Data: Łódź

  Tytuł prelekcji: "Problematyka zakresu zadań gminy w odniesieniu do obowiązku przejęcia byłych dróg krajowych, na XVI Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej" (wraz z dr. Marcinem Princem).