Szkolenia


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub prowadzenia warsztatów z dziedzin prawa pozostających w obszarze specjalizacji Kancelarii. 

Dr Maciej Kruś przeprowadził dotychczas ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia mogą być zorganizowane dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów. Przedmiot szkoleń lub warsztatów jest kształtowany pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Kancelaria dysponuje doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą. 

Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem: biuro@kancelariakrus.pl

 

 • Konferencja „Dzień Urbanisty” organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Złe prawo – hamulec rozwoju. O błędzie formalizmu w Prawie zagospodarowania przestrzeni”.

 • Konferencja "Rewolucja w gospodarce odpadami"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy. Nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego”.

 • Konferencja "Gaz łupkowy - aspekty prawne i administracyjne"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji: „Wybrane zagadnienia procesu budowlanego przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego”.

 • Szkolenie dla SPEC
  Data: Warszawa

  Szkolenie dotyczyło projektu ustawy o korytarzach przesyłowych oraz ocen oddziaływania na środowisko.

 • Konferencja „Umowy w energetyce”
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła umowy na przesył energii i projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.

 • Międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, ''Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce''
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji: „Wybrane problemy lokalizacji elektrowni wiatrowych”.

 • Konferencja „III Forum Energii Wiatrowej”
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 • Konferencja „Odnawialne źródła energii''
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 • Konferencja ''Inwestycje w sieci przesyłowe''
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła projektu ustawy o korytarzach przesyłowych.

 • Konferencja ''Magazynowanie i przesył gazu''
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła statusu prawnego urządzeń przesyłowych oraz projektowanej nowelizacji Prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym.