Szkolenia


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub prowadzenia warsztatów z dziedzin prawa pozostających w obszarze specjalizacji Kancelarii. 

Dr Maciej Kruś przeprowadził dotychczas ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia mogą być zorganizowane dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów. Przedmiot szkoleń lub warsztatów jest kształtowany pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Kancelaria dysponuje doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą. 

Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem: biuro@kancelariakrus.pl

 

 • Międzynarodowa konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, ''Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce''
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Prawne problemy lokalizacji farm wiatrowych".

 • Konferencja „Rynek Ciepła i Kogeneracji"
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła statusu prawnego urządzeń przesyłowych.

 • Konferencja „Kierunki zmian w prawie geologicznym i górniczym"
  Data: Warszawa

  Prelekcja dotyczyła zamówień sektorowych w prawie polskim i europejskim.

 • Konferencja „Energetyka wiatrowa''
  Data: Poznań

  Prelekcja dotyczyła lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 • Konferencja „Dzień Urbanisty" organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji „Prawne aspekty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym".

 • VIII Sesja Naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Prawne ograniczenia wolności budowlanej".

 • Seria szkoleń dla PKP S.A.
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Seria szkoleń dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami
  Data: Poznań

  Szkolenia dotyczyły ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 • Polsko - Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów na Uniwersytecie Wrocławskim
  Data: Wrocław

  Referat pt:. „Relacja prawna pomiędzy pozycją prawną strony a interesem publicznym w postępowaniu administracyjnym".

 • Konferencja „Dzień Urbanisty" organizowana pod patronatem Ministra Infrastruktury i Marszałka Województwa Wielkopolskiego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Nowelizacja prawa zagospodarowania przestrzeni".