Katarzyna Zańko

Katarzyna Zańko

radca prawny

Specjalizuje się w sprawach procesowych i cywilnoprawnych. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie łączy ze znajomością zagadnień administracyjnoprawnych, w szczególności związanych z nieruchomościami, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, prawem budowlanym i odpadami. 

Wspiera przedsiębiorców w doborze rozwiązań umownych odpowiadających ich potrzebom biznesowym, wyborze środków ochrony prawnej w sytuacji naruszeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. ochroną przed naruszeniami dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej) i sposobu dochodzenia roszczeń (np. o zapłatę lub o wykonanie umowy). 

Zapewnia cywilistyczne i administracyjnoprawne wsparcie procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie, począwszy od weryfikacji i uporządkowania stanu prawnego nieruchomości, poprzez przygotowanie umów oraz dobór zabezpieczeń zapewniających realizację inwestycji, przygotowanie dokumentacji w toku postępowań administracyjnych, aż do rozwiązywania sporów w trakcie inwestycji oraz po jej zakończeniu. 

Doradza klientom i reprezentuje ich przy dochodzeniu roszczeń związanych z nieruchomościami w szczególności, gdy doszło do zmiany planu miejscowego zmieniającego niekorzystnie przeznaczenie nieruchomości (roszczenia planistyczne) albo gdy okaże się, że nieruchomość nie może zostać zagospodarowana zgodnie z planami właściciela z innych przyczyn (np. z uwagi na przebieg przez nieruchomość urządzeń przesyłowych). 

Pomaga ocenić, czy i jakie roszczenie przysługuje Klientowi oraz która z dostępnych ścieżek – administracyjna, czy cywilnoprawna – będzie optymalna dla Klienta. Świadczy pomoc prawną na każdym z etapów wybranego postępowania. 

Radca prawny od 2010 r., członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.