Zuzanna Kaczmarek

Zuzanna Kaczmarek

asystentka prawna

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony środowiska, w szczególności prawa odpadowego oraz tematyki zagospodarowania przestrzeni, a także procesu inwestycyjno-budowlanego. 

Przygotowuje publikację naukową dotyczącą utraty statusu odpadów.

Uczestniczka konferencji naukowych, a także autorka artykułów związanych z tematyką gospodarowania odpadami.