Zuzanna Kaczmarek

Zuzanna Kaczmarek

aplikantka radcowska

Zajmuje się sprawami związanymi z tematyką zagospodarowania przestrzeni, procesu inwestycyjno-budowlanego, a także sprawami z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności prawa odpadowego.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Uczestniczka konferencji naukowych, a także autorka artykułów związanych z tematyką gospodarowania odpadami.