Veröffentlichungen


Monografie: "Akt transnarodowy w systemie europejskich przepisów administracyjnych" ("Transnationale Akte im System der europäischen Verwaltungsvorschriften"), Maciej Kruś, 2021

Monografie: "Prawo zagospodarowania przestrzeni" ("Gesetz zur Raumbewirtschaftung"), Kruś Maciej, Szewczyk Marek, Leoński Zbigniew, Oficyna Wydawnictwo, Wolters Kluwer, 2019

Monografie: "Prawo zagospodarowania przestrzeni" ("Gesetz zur Raumbewirtschaftung"), Kruś Maciej, Leoński Zbigniew, Szewczyk Marek, Wolters Kluwer, 2012