Kamil Tychmanowicz

Kamil Tychmanowicz

prawnik

Zajmuje się prawem administracyjnym. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami w tym kwestiami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym, odnawialnymi źródłami energii oraz ochroną środowiska.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest współautorem publikacji naukowych dotyczących utarty statusu odpadów oraz agrofotowoltaiki oraz przygotowuje publikację dotyczącą strategicznego oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto uczestniczy w konferencjach naukowych związanych z prawem administracyjnym.