Kamil Tychmanowicz

Kamil Tychmanowicz

asystent prawny

Zajmuje się prawem administracyjnym. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi recyklingu baterii i akumulatorów, odpadów, elektromobilności i kwestiami związanymi z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Przygotowuje publikację naukową poruszającą zagadnienia dotyczące odzysku baterii oraz akumulatorów w związku z intensywnym rozwojem tego sektora gospodarki oraz procedowanymi zmianami na szczeblu unijnym.