Prelekcje


 • Klub przewodniczącego rady gminy w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące przepisów ws. usuwania drzew i krzewów oraz roszczeń planistycznych.

 • Klub przewodniczących rad gmin i powiatów - w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Dwie prelekcje dotyczące uchwał podejmowanych przez rady gmin i powiatów regulujących korzystanie ze środowiska oraz dotyczące usuwania drzew i krzewów.

 • Klub przewodniczącego rady gminy
  Data: Poznań

  Prelekcje dotycył przepisów ws. usuwania drzew i krzewów oraz roszczeń planistycznych. 

 • Konferencja dla prezesów regionalnych portów lotniczych
  Data: Łódź

  Prelekcje dotyczyły planowanych zmiana w Kodeksie postępowania administracyjnego (VIII kadencja druk 1183) oraz obowiązujących od 1.01.2017 r. zmian przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów. 

 • Klub wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ramach WOKISS
  Data: Poznań

  Prelekcje dotyczyły nowych przepisów w zakresie usuwania drzew i krzewów oraz roszczeń planistycznych.

 • Klub wójta, burmistrza i prezydenta miasta dla WOKISS
  Data: Trzebaw

  Dwie prelekcje dotyczące roszczeń planistycznych oraz obowiązujących od 1.01.2017 r. zmian przepisów dot. usuwania drzew i krzewów.

 • II Edycja Konferencji "Prawo geologiczne i górnicze"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji "Polska polityka surowcowa a ochrona złóż".

 • Konferencja "Współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów" w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji "Współdziałanie gmin i państwa przy tworzeniu nowych inwestycji górniczych".

 • Konferencja "Architekt krajobrazu - między projektem ogrodu a kreacją przestrzeni" organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji "Prawne aspekty pracy architekta krajobrazu".

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Administracja rządowa w terenie – problemy, szanse i wyzwania" - organizowana przez Studenckie Koło Administratywistów "Ad Rem" na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Pozycja ustrojowa powiatowej administracji zespolonej".