Prelekcje


 • Seminarium ZOIU we Wrocławiu pn. "Problemy planistyczne wiosna 2014"
  Data: Wrocław

  Tyuł prelekcji „Koszty sporządzenia projektu oraz wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

 • Konferencja "Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym" na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Czy konkurs urbanistyczny mógłby być jednym z instrumentów ustalania przeznaczenia terenu i warunków jego zabudowy?" 

 • Zebranie Obwodowej Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji „Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

 • Spotkanie wójtów i burmistrzów rejonu Leszczyńskiego
  Data: Boszkowo

  Prelekcja dotyczyła procedur związanych z planami miejscowymi.

 • Konferencja „Kierunki zmian sądownictwa administracyjnego w Polsce” zorganizowana przez Koło Naukowe Administratywistów „Ad Rem” na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Zakres kontroli sądu administracyjnego w przypadku decyzji administracyjnych podejmowanych w ramach partycypacji społecznej”.

 • „Nie da rady. Bezpośredni udział mieszkańców w zarządzaniu miastem” - spotkanie w C.K. Zamek
  Data: Poznań

  Referat dotyczył partycypacji społecznej w procesie stanowienia i stosowania prawa. 

 • Warsztaty zorganizowane przez firmę MM Conferences „Prawne i praktyczne aspekty procesu budowlanego”
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

 • „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne” - konferencja zorganizowana przez Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Kwestia ustanowienia szczególnych przepisów w zakresie rozbudowy sieci gazowych”.

 • Prelekcja dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
  Data: Wrocław

  Prelekcja dotyczyła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 • Spotkanie radnych miasta Leszna
  Data: Boszkowo

  Prelekcja dotyczyła zagospodarowania przestrzennego.