Prelekcje


 • Konferencja Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dla gmin z Województwa Wielkopolskiego "Znaczenie audytu krajobrazowego dla gmin"
  Data: Poznań

  Prelekcja dotyczyła sporządzenia audytu krajobrazowego.

 • Konferencja Instytutu Metropolitalnego „Modelowanie samorządu metropolitalnego", część I "Zakres działania i zadania publiczne”
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Zadania dla metropolii w kontekście polityk UE". Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konferencja zorganizowana przy pomocy platformy Zoom.

 • Międzynarodowa konferencja „Metropolie w ujęciu porównawczym”
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Umowa jako sposób określania przez miasto reguł rozwoju metropolii”. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konferencja zorganizowana przy pomocy platformy ClickMeeting.

 • II Ogólnopolska Konferencja Prawa Nieruchomości ELSA „Prawne aspekty rewolucji ekologicznej w sektorze nieruchomości”
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Ochrona klimatu a materiały budowlane – aspekty prawne". Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne konferencja zorganizowana przy pomocy platformy ClickMeeting.

 • Międzynarodowa konferencja na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poczdamie „Verwaltungsmoderniesierung: Digitaliesierung und Partizipation”
  Data: Poczdam

  Tytuł prelekcji: „Charette Workshops”.

 • Ogólnopolskie XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ „Podmiotowość samorządu terytorialnego. Ustrojowe gwarancje i granice”
  Data: Kraków

  Tytuł prelekcji: „Wykonywanie władzy publicznej a publiczne prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego”.

 • Klub wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ramach WOKISS
  Data: Toruń

  Referat na temat Prawa wodnego, specustawy mieszkaniowej oraz przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Zasady i ich prawne odzwierciedlenie”
  Data: Łódź

  Tytuł prelekcji: „Zasady będące podstawą konstrukcji systemu wydawania europejskich aktów administracyjnych”. Konferencja organizowana przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. 

 • Seminarium Katedr prawa administracyjnego UAM i UJ „Myśl Profesora dr. Mariana Zimmermanna, a współczesne prawo administracyjne”
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Współpraca europejska przy stanowieniu aktów planowania w gospodarowaniu wodami".

 • Seminarium eksperckie „Specustawa mieszkaniowa, a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawne i urbanistyczne”
  Data: Gdańsk

  Tytuł prelekcji: „Zakres badania niesprzeczności uchwały z ustaleniami studium”. Konfernecja odbyła się w Instytucie Metropolitalnym w Gdańsku.