Szkolenia


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub prowadzenia warsztatów z dziedzin prawa pozostających w obszarze specjalizacji Kancelarii. 

Dr Maciej Kruś przeprowadził dotychczas ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia mogą być zorganizowane dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów. Przedmiot szkoleń lub warsztatów jest kształtowany pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Kancelaria dysponuje doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą. 

Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem: biuro@kancelariakrus.pl

 

 • Spotkanie dla radnych gminy Duszniki
  Data: Duszniki

  Prelekcja dotyczyła sprawy planowania przestrzennego.

 • Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
  Data: Serock k. Warszawy

  Udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Druk nr 2964) oraz ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tekst przekazany do Senatu).

 • Szkolenie dla PGNiG
  Data: Warszawa

  Szkolenie odbyło się w siedzibie PGNiG S.A. w Centrum Szkoleniowym przy ul. Kasprzaka w Warszawie. Temat szkolenia: "Lokalizacja i realizacja inwestycji w zakresie węglowodorów - zmiany w prawie".

 • Spotkanie wójtów i burmistrzów
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Nowe tendencje w orzeczeniach sądów i Trybunału Konstytucyjnego dotyczące skutków finansowych uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

 • Konferencja "Zmiany w Prawie geologicznym i górniczym" zorganizowana przez Trio Conference i kancelarię SSW
  Data: Warszawa

   Tytuły prelekcji: „Polityka przestrzenna państwa a ochrona złóż – potrzeba uchwalenia wykazu złóż strategicznych" oraz „Specustawa – lokalizacja inwestycji i pozwolenie na budowę”.

 • Konferencja „Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspektywy rozwoju” na Wydziale Prawa UMK w Toruniu
  Data: Toruń

  Tytuł prelekcji: "Obowiązek ujawniania w studium, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa udokumentowanych złóż kopalin i wpływ tego obowiązku na konkurujących o prawo do zagospodarowania przestrzeni przedsiębiorców".

 • Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego
  Data: Szczecin

  Tytuł prelekcji: „Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w kontekście fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy”.

 • Seminarium ZOIU we Wrocławiu pn. "Problemy planistyczne wiosna 2014"
  Data: Wrocław

  Tyuł prelekcji „Koszty sporządzenia projektu oraz wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

 • Konferencja "Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym" na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Czy konkurs urbanistyczny mógłby być jednym z instrumentów ustalania przeznaczenia terenu i warunków jego zabudowy?" 

 • Zebranie Obwodowej Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji „Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.