Szkolenia


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia lub prowadzenia warsztatów z dziedzin prawa pozostających w obszarze specjalizacji Kancelarii. 

Dr Maciej Kruś przeprowadził dotychczas ponad 100 dedykowanych szkoleń, prelekcji oraz referatów na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach. Szczegółowy wykaz działalności w tym zakresie znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia mogą być zorganizowane dla przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych oraz innych podmiotów. Przedmiot szkoleń lub warsztatów jest kształtowany pod konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. 

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia - webinarium w formie on-line. Kancelaria dysponuje doświadczeniem w tym zakresie, jak również odpowiednią infrastrukturą. 

Kontakt w sprawie szkoleń pod adresem: biuro@kancelariakrus.pl

 

 • Spotkanie wójtów i burmistrzów rejonu Leszczyńskiego
  Data: Boszkowo

  Prelekcja dotyczyła procedur związanych z planami miejscowymi.

 • Konferencja „Kierunki zmian sądownictwa administracyjnego w Polsce” zorganizowana przez Koło Naukowe Administratywistów „Ad Rem” na Wydziale Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: "Zakres kontroli sądu administracyjnego w przypadku decyzji administracyjnych podejmowanych w ramach partycypacji społecznej”.

 • „Nie da rady. Bezpośredni udział mieszkańców w zarządzaniu miastem” - spotkanie w C.K. Zamek
  Data: Poznań

  Referat dotyczył partycypacji społecznej w procesie stanowienia i stosowania prawa. 

 • Warsztaty zorganizowane przez firmę MM Conferences „Prawne i praktyczne aspekty procesu budowlanego”
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

 • „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne” - konferencja zorganizowana przez Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM
  Data: Poznań

  Tytuł prelekcji: „Kwestia ustanowienia szczególnych przepisów w zakresie rozbudowy sieci gazowych”.

 • Prelekcja dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
  Data: Wrocław

  Prelekcja dotyczyła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 • Spotkanie radnych miasta Leszna
  Data: Boszkowo

  Prelekcja dotyczyła zagospodarowania przestrzennego.

 • Regionalna konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Województwie Pomorskim
  Data: Gdańsk

  Tytuł prelekcji „Regulacje prawne dot. budowy elektrowni wiatrowych”.

 • Konferencja "Prawo geologiczne i górnicze w praktyce"
  Data: Warszawa

  Tytuł prelekcji „Legislacyjna stłuczka – jak zapewnić zgodność inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego, gdy natykamy się na kolizje przepisów”.

 • Regionalna konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
  Data: Toruń

  Tytuł prelekcji „Relacja między planem zagospodarowania przestrzennego województwa, a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego”.